4672

Zaptivka klipnjače

S1S.jpg
Zaptivke klipnjače su obično jednosmernog dejstva, što znači da pritisak deluje samo sa jedne strane. Diferencijalni pritisci koji deluju na zaptivku klipnjače mogu biti i veći od 400 bara.