Zaptivke

Zaptivke imaju krucijalni uticaj na performanse sistema. Trajanje i pouzdanost zaptivke koja se često smatra za jednostavnu komponentu može biti prednost vašeg proizvoda. SKF ima više od 100 godina iskustva u različitim industrijama i aplikacijama i jedina je kompanija koja može podržati ključne aspekte zaptivnih sistema kroz svoje poznavanje ležajeva, zaptivki i podmazivanja. Hapfluid kao partner SKF-a Vam nudi savet stručnjaka i obezbedjuje podršku za vreme trajanja ciklusa Vašeg zaptivnog sistema.