Servis

Vršimo servis na svim vrstama hidrauličnih cilindara:               

-  Jednosmerni hidraulični cilindri

-  Dvosmerni hidraulični cilindri

-  Teleskopski (višestepeni) cilindri

-  Industrijski cilindri

-  Hidraulični cilindri građevinskih strojeva

-  Teleskopski cilindri transportnih vozila  (kiperi)

-  Cilindri hidrauličnih rampi i podiznih platformi

 

Posedujemo hidraulički ispitni sto na kojem možemo testirati servisirane komponente.