4672

Zaptivka klipa

zaptivkaklipa2.jpeg
Zaptivke klipa ostvaruju zaptivanje u zoni kontakta klipa i cilindra. Diferencijalni pritisci koji deluju na zaptivku klipa mogu biti i veći od 400 bara. Zaptivke klipa se u osnovi mogu podeliti na zaptivke jednosmernog i dvosmernog dejstva.