4672

Vodeći prsten

PGR_RGP1.jpg
Osnovna funkcija vodećih prstenova kod hidrauličnih cilindara je smanjenje habanja i sprečavanje nastajanja metal-metal kontakta prilikom aksijalnog kretanja. U poređenju sa metalnim vodećim prstenovima, vodeći prstenovi od polimernih materijala imaju čitav niz pozitivnih osobina: duži radni vek, visoka otpornost na habanje u uslovima nedovoljnog podmazivanja, veća kontaktna površina itd.