4672

Brisač

brisac2.jpeg
Hidraulični cilindri rade u različitim uslovima i okruženju (prašina, vlaga, kontaminacija, različiti vremenski uslovi). Kako bi se sprečila kontaminacija hidrauličnog cilindra, na spoljnoj strani glave cilindra ugradjuju se zaštitne zaptivke – brisači. Oni imaju funkciju statičke i dinamičke zaštite hidrauličnog cilindra.