O-ring

Statički zaptivke (O-prstenovi) imaju funkciju zaptivanja između površina u međusobnom mirovanju (statičko zaptivanje). Statičke zaptivke se takođe koriste i kao komponente složenih tipova dinamičkih zaptivki (zaptivke klipa/zaptivke klipnjače).